inpakwerk

Inpakwerk

Inpakwerk

thuiswerkInpakwerk is een van de meest gezochte soorten thuiswerk. Dit komt doordat het een makkelijke manier van thuiswerken is. Er is geen opleiding voor nodig en je kunt het thuis doen. Ideaal voor ouders met kinderen of voor mensen die veel thuis zijn. Hou er rekening mee dat het aanbod inpakwerk erg klein is, terwijl de vraag juist groot is. Het is dus belangrijk om er snel bij te zijn!

Inkomen/Salaris
De vergoeding die je krijgt voor deze bezigheid wordt doorgaans per stuk berekend of per complete opdracht. Dit kan variëren van 2 tot 3 cent per stuk tot zo’n € 450,00 voor een complete order. Mocht u inpakwerk doen (bijvoorbeeld: kaarten inpakken) is dit dus snel verdiend. De meeste thuiswerkcentrales werken “wit”, dit betekent dat u als thuiswerker op een belastinggrens zit van € 450,00 per maand zonder enige belasting hierover te betalen. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei één order per maand afhandelen zit u op € 900,00 extra per maand belastingvrij! Mocht u een uitkering hebben moet u wel even uitzoeken hoeveel u maximaal mag (bij)verdienen, anders kan dit ten koste gaan van uw uitkering.
De belastingdienst
Als thuiswerker in deze branche mag u maximaal € 450,00 per maand verdienen belastingvrij. Mocht u meer verdienen betaalt u Inkomstenbelasting over elke Euro boven de € 450,00. Dit is berekend per persoon, dus mocht u een vriend, vriendin, vrouw of man hebben, kunt u samen € 900,00 per maand belastingvrij verdienen. De belastingdienst zegt het volgende:

“Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
[…]
Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een maand ten minste 2/5 van het wettelijke minimumloon per maand. Het minimumloon is het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op grond van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is gesteld van de leeftijd, dan moet voor de 2/5-grens worden gekeken naar het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder.
[…] “

BRON: Belastingdienst